Sale Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Avrupa Birliği ve Türkiye

“Transatlantik Ortaklık meselesi Türkiye’de çok yeni farkına varılan bir kavram ve açıkçası gündemde de hak ettiği yeri ve ilgiyi görmüyor. Sadece ABD ve AB arasında görüşülen bir serbest ticaret anlaşması gibi algılanıyor. Zira birçok ülke kendi aralarında bu serbest ticaret anlaşmalarını yürütüyor. Bunu da daha çok teknik heyetler devam ettiriyor. Ülke gündemini, bazı ekonomik sayfalar dışında, çok da ilgilendirmiyor. Keza karşı karşıya olduğumuz Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı süreci ne yazık ki ülkemizde çok da fark edilmiş değil. Teknik bir konu olarak algılanmaya devam ediyor. Belki bu çalışma ve diğer bazı etkinlikler de bu konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar diye düşünüyorum…”

Süleyman ŞENSOY - TASAM Başkanı

“Özellikle son 10 yılı AB ile ABD’nin büyük ölçüde gözlemlemek ve kendilerini yeniden tanımlamakla geçirdiğini söyleyebiliriz. Yine bu 10 yıl içerisinde yaklaşmakta olanın farkına varmak noktasında da ciddi eleştiriler getirilebilir Batı bloğu açısından. Fakat gelinen noktada Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP – TTYO) süreci ile başlayan AB ile ABD arasındaki bu bir anlamdaki ekonomik entegrasyon sürecine NAFTA kapsamında Kanada ve Meksika’nın ve Transpasifik süreciyle Pasifik’teki geleneksel batılı müttefik ülkelerin de (Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda gibi) dahil olmasıyla aslında dünyanın üçte ikisinden fazlasını kontrol edecek yeni bir ekonomik güç doğuyor. “İktisadi NATO” olarak görülen bu anlaşma ile Dünya, gayri safi milli hâsılasının neredeyse yarısına tekabül ediyor.

Bu çalışmada, TTIP’in ekonomik verileri, hem AB hem de ABD nezdinde incelenmiş ve rakamlar neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilmiştir. Anlaşma sürecinde yaşanan gelişmelerin, önce AB ve ABD, ardından Türkiye için ne anlama geldiği sorusuna cevap aranmıştır. Diğer yandan, anlaşmanın sosyal etkileri ve AB üyelik sürecindeki Türkiye’nin durumundaki yeri de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır”.

Yayın Bilgileri
Baskı Tarihi 2015
Editor Tolga SAKMAN
Sayfa Sayısı 240
Yayın Evi TASAM Yayınları
Dizi Uluslararası İlişkiler Serisi

Yorum Yap

:
: Yorum: HTML yorum kabul edilemez!
Puan: Kötü İyi
Doğrulama Kodunu Giriniz:

Ödeme Bilgileri

Facebook

Hakkımızda

Hakkımızda Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM insanımızın bekası ve insanlığın yararı için konjonktürü sürekli yakından izleyip her boyutunu derinlemesine değerlendirerek ulaştığı objektif bilgi ve orijinal fikirler ile stratejik vizyon ve hayati projeler geliştiren, uygulayan, paylaşan bir bilimsel araştırma merkezidir. Türkiye’nin engin tarihî birikimi ve deneyiminden de istifade eden TASAM, ‘güç ve adalet temelinde bir medeniyet’ tasavvuru ile ülkemizin sosyal sorumluluk sahibi uzmanları ve bilim insanları tarafından kurulduğu 2003 yılından beri STK tüzel kişiliğinde bağımsız ve dinamik bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. ‘Asya’, ‘Afrika’, ‘Avrupa’, ‘Latin Amerika ve Karayipler’ ve ‘Kuzey Amerika’ ile ‘Türkiye’ ve güvenlik kuşağı olan ‘Balkanlar’, ‘Ortadoğu’, ‘Karadeniz-Kafkas’ ve ‘Akdeniz’ bölgelerine yönelik başlattığı kurumsal süreçleri ‘Türk Dünyası’ ve ‘İslam Dünyası'na yönelik başlattığı kimliksel süreçlerle genişleten TASAM, çok açılımlı bir ‘spektrum’a hitap etmektedir. Ülkesi, bölgesi ve tüm yeryüzünün barış ve huzuru için tasalanan TASAM’ın, kurumsal ilkeleri ile bilimin ekseninde evrensel değerlere ilerlediği bu yolda kararlılıkla sürdürdüğü ilerici çabaları ve yenilikçi sonuçlarını www.tasam.org portalından takip edebilirsiniz.