Sale Sovyet Sonrası Orta Asya

Bu çalışma, Sovyet sonrası dönemde bağımsızlıklarını yeni kazanmış beş Orta Asya devletlinin geçen on beş yıllık zaman süresi içinde, diğer bir deyimle geçiş döneminde gerçekleştirdiği sosyo-ekonomik değişimi ve sosyal politikaya ilişkin geçiş dönemi uygulamalarını analiz eden bir çalışmadır. Yazar, 4 bölümden oluşan eserde, merkezi sistemden piyasa ekonomisine geçiş aşamasındaki orta-doğu Avrupa ülkeleri ile Sovyetler Birliği ülkelerindeki değişim ve yapılanmayı da göz önüne alarak daha kapsamlı ve geniş bir bakış açısıyla konuya yaklaşmıştır.

Birinci bölümde, “SSCB’nin Dağılması ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarını Kazanması”, ikinci bölümde, “Piyasa Ekonomisine Geçiş Reformları ve Yeni Devletin İşlevleri”, üçüncü bölümde, “Sosyal Sektörün Yeniden Yapılandırılması: Sosyalist Politikadan Sosyal Politikaya Geçiş”, Dördüncü ve son bölümde, “Emek Piyasaları, Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği” konuları incelenmiştir.

Yayın Bilgileri
Baskı Tarihi 2006
Editor Güngör TURAN
Sayfa Sayısı 224
Yayın Evi TASAM Yayınları
Dizi Hukuk Serisi

Yorum Yap

:
: Yorum: HTML yorum kabul edilemez!
Puan: Kötü İyi
Doğrulama Kodunu Giriniz:
Tags:

Ödeme Bilgileri

Facebook

Hakkımızda

Hakkımızda Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM insanımızın bekası ve insanlığın yararı için konjonktürü sürekli yakından izleyip her boyutunu derinlemesine değerlendirerek ulaştığı objektif bilgi ve orijinal fikirler ile stratejik vizyon ve hayati projeler geliştiren, uygulayan, paylaşan bir bilimsel araştırma merkezidir. Türkiye’nin engin tarihî birikimi ve deneyiminden de istifade eden TASAM, ‘güç ve adalet temelinde bir medeniyet’ tasavvuru ile ülkemizin sosyal sorumluluk sahibi uzmanları ve bilim insanları tarafından kurulduğu 2003 yılından beri STK tüzel kişiliğinde bağımsız ve dinamik bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. ‘Asya’, ‘Afrika’, ‘Avrupa’, ‘Latin Amerika ve Karayipler’ ve ‘Kuzey Amerika’ ile ‘Türkiye’ ve güvenlik kuşağı olan ‘Balkanlar’, ‘Ortadoğu’, ‘Karadeniz-Kafkas’ ve ‘Akdeniz’ bölgelerine yönelik başlattığı kurumsal süreçleri ‘Türk Dünyası’ ve ‘İslam Dünyası'na yönelik başlattığı kimliksel süreçlerle genişleten TASAM, çok açılımlı bir ‘spektrum’a hitap etmektedir. Ülkesi, bölgesi ve tüm yeryüzünün barış ve huzuru için tasalanan TASAM’ın, kurumsal ilkeleri ile bilimin ekseninde evrensel değerlere ilerlediği bu yolda kararlılıkla sürdürdüğü ilerici çabaları ve yenilikçi sonuçlarını www.tasam.org portalından takip edebilirsiniz.